training lviv 2

Onze werkwijze

We steunen ouders van kinderen met een beperking in Oekraïne door middel van drie kernactiviteiten voor plaatselijke ouderorganisaties, te weten: netwerken, toerusten en fondswerving.

Trainingsaanbod

We verzorgen voornamelijk trainingsdagen voor ouders. We organiseren deze trainingsdagen in samenwerking met enkele ouders die initiatiefnemer of kartrekker zijn van de ouderbeweging. We doen dat op locaties die door deze initiatiefnemers (veelal gratis) worden geregeld. De trainingen worden door ons in het Engels verzorgd en door lokale vertaalhulpen (meestal jonge vrijwilligers) vertaald. Het trainingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld power point sheets of werkbladen, worden vooraf in het Oekraïens vertaald.

Het aanbod van trainingsdagen is opgebouwd rond 5 kernthema’s:

  1. Draagkracht
  2. Kennis
  3. Verantwoordelijkheid
  4. Relatie en context
  5. Toekomst

Het totale trainingsaanbod bestaat momenteel uit 47 zogenoemde bouwstenen die elk afzonderlijk de basis vormen voor trainingssessies van minimaal 1,5 uur. Met de inhoud van dit programma geven we aan dat we geloven in de kracht van ouders en de versterking daarvan, ongeacht de culturele of maatschappelijke achtergrond die ze hebben.

Vraaggestuurd

Tegelijkertijd geloven we niet in one-size-fits-all. De behoeften zijn verschillend, afhankelijk van onder andere de fase waarin hun ouderorganisatie zich bevindt, de samenstelling van de groep, de beperkingen van hun kinderen, de lokale of regionale politieke omstandigheden enzovoorts.

Daarom starten we ieder trainingstraject met een inventarisatie van de omstandigheden en de behoeften, waarop we vervolgens in overleg met de ouders een passend trainingsprogramma opstellen,  samengesteld uit de bouwstenen die we beschikbaar hebben.

Congressen

Daarnaast verzorgen we ook lezingen en trainingen op landelijke en regionale congressen, waar we 100 of meer ouders ontmoeten. Bij oudergroepen die al wat langer bestaan, richten we ons ook specifiek op ouders die een leidinggevende rol kunnen of willen spelen en die zelf als trainer aan de slag kunnen. Voor hen hebben we specifieke trainingssessies. Zo maken we ons op langere termijn minder nodig en kan onze ondersteuning van training opschuiven naar coaching of sparring.

Voor professionals

Met het oog op de versterking van de positie van ouders verzorgen we ook lezingen en workshops voor professionals in zorg en onderwijs. Deze workshops zijn gericht op bewustwording van de positie en de emoties van ouders maar ook van hun relevantie bij het bepalen van diagnoses, het opstellen van behandelingsplannen en het praktisch vormgeven van zorg en begeleiding.

Professionele vrijwilligers

Het werk van Parents2 is mensenwerk. Om de kerntaken uit te voeren, werkt Parents2 met professionals uit zorg- en onderwijsinstellingen. Deze professionals ontvangen van hun organisaties een beperkt aantal dagen per jaar verlof om op vrijwillige basis een activiteit voor ouders in Oekraïne te kunnen uitvoeren. We vragen deze organisaties tevens om de reiskosten voor hun rekening te nemen.

Samenwerking

Waar mogelijk werkt Parents2 samen met andere organisaties voor ontwikkelingssamenwerking of voor capacity building.

In Oekraïne werkt Parents2 samen met de National Assembly of Disabled People in Ukraine (NADU).

 

De kennis die we door middel van de training ontvangen is erg belangrijk voor de medische gemeenschap. Want we zitten midden in het proces van een paternalistisch post Sovjet medisch model naar een model waarin we als medici veel meer gezamenlijk met ouders moeten optrekken.

Ik geloof dat samenwerking met Parents² ons in de gelegenheid brengt om een grote stap in deze richting te zetten en wezenlijk te kunnen bijdragen aan de noodzakelijke mentaliteitsverandering van professionals in de zorg voor kinderen in Oekraïne.

Olena Riga, hoogleraar en kinderarts verbonden aan de Nationale Medische Universiteit te Kharkiv

Ріга

Contact

Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren aan ons werk? We komen graag met u in contact

Parents2 steunt Oekraïense ouders van gehandicapte kinderen.

Postadres:
Dr. Kuyperlaan 4
3445 CL Woerden

E-mail: info@parentsxparents.com
RSIN/fiscaal nummer: 858081581
KvK: 69960038
Bank: NL36 RABO 0327 7201 15