Onze visie

We zijn ervan overtuigd dat ouders een sleutelrol hebben in het veranderen van zorg en onderwijs voor kinderen met een beperking.

 

 

Zorgen van ouders van kinderen met een beperking

Alle ouders van kinderen met een beperking hebben twee belangrijke vragen:

  • Hoe kan ons kind zijn of haar plaats in de samenleving op een gerespecteerde en zinvolle wijze innemen?
  • Wie zorgt er voor ons kind als wij er niet meer zijn?

 

Goed geregeld

De meeste ontwikkelde samenlevingen hebben een goed zorgstelsel voor mensen met een beperking. In deze landen zijn mensen met een handicap geïntegreerd in de maatschappij en hebben ze goede toegang tot onderwijs en zorg. Deze landen voldoen aan de voorwaarden van het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Ouders in deze landen kunnen hun kinderen deel laten nemen aan kwalitatief goed onderwijs en gebruik laten maken van goede zorg. Zij kunnen met succes een beroep doen op wet- en regelgeving die voorwaarden scheppen voor een goed leven voor hun kinderen.

 

Soms is het anders

Helaas zijn er landen waar het nog niet zo goed geregeld is. Er zijn ook landen waar wel goede wetgeving is maar waar de overheid niet in staat is om er aan te voldoen door slechte economische omstandigheden, corruptie of andere sociale of politieke belemmeringen.

In deze landen hebben kinderen met een beperking geen toegang tot goed onderwijs en goede zorg en daardoor hebben ze ook geen perspectief op een zinvol leven. In deze situatie staan ouders er alleen voor en dragen ze zelf alle verantwoordelijkheid voor hun kind, zowel voor het heden als voor de toekomst. Dat is voor een ouders een ondraaglijke last.

 

Gemotiveerd

Ondanks deze omstandigheden zijn zulke ouders bijzonder gemotiveerd om het Perspectief voor hun kind te veranderen. Hun kind met een beperking is de meest waardevolle en tegelijkertijd de meest kwetsbare persoon in hun leven. De ouders hebben een diepe drijfveer om al hun energie te steken in het verbeteren van de omstandigheden voor hun kind. Zij erkennen dat het kind beperkingen heeft maar ze zien ook kansen voor ontwikkeling. Ze weten dat de reguliere instellingen voor zorg en onderwijs deze kansen niet benutten. Daarom zijn ze gemotiveerd om zich in te spannen voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van zorg en onderwijs.

 

Dat verdient steun

We zijn ervan overtuigd dat ouders een sleutelrol hebben in het veranderen van zorg en onderwijs voor kinderen met een beperking. Maar zij kunnen dat niet als individuele ouder realiseren. Ze hebben anderen nodig die hun nood herkennen en hun visie op verandering delen.

Deze ouders hebben anderen nodig die hen helpt om hun kennis over de aard en de gevolgen van specifieke handicaps te vergroten. Ze hebben anderen nodig die hen helpt in het vergroten van hun vaardigheid om de stem van hun kinderen te laten horen in de samenleving, bij de politiek en bij maatschappelijke instellingen. Zij hebben baat bij contact en samenwerking met andere ouders, want herkenning en gezamenlijke inspanning geeft een beter resultaat.

En soms hebben ze financiële steun nodig om een nieuw project te kunnen opstarten.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren aan ons werk? We komen graag met u in contact

Parents2 steunt Oekraïense ouders van gehandicapte kinderen.

Postadres:
Dr. Kuyperlaan 4
3445 CL Woerden

E-mail: info@parentsxparents.com
RSIN/fiscaal nummer: 858081581
KvK: 69960038
Bank: NL36 RABO 0327 7201 15