Wie we zijn

Parents² steunt Oekraïense ouders van kinderen met een beperking. We vergroten de kracht en kennis van ouders die dromen over een betere toekomst voor hun kinderen en concrete plannen hebben om dit te realiseren.

 

 

We steunen ouders van kinderen met een beperking in Oekraïne door middel van drie kernactiviteiten voor plaatselijke ouderorganisaties, te weten: netwerken, toerusten en fondswerving.

Ons bestuur

Still 1 - Rene-1
Nellie Oversluizen sept2019 bijgesneden
foto Wim

René Hubregtse

voorzitter / penningmeester

Nellie Oversluizen-van Rijn

secretaris

Wim van Kempen

bestuurslid

René heeft ervaring als bestuurder in het primair onderwijs en was directeur en consulent bij een belangenvereniging  voor mensen met een beperking. Hij is een betrokken en bevlogen man en is geïnteresseerd in mensen en hoe zij de samenleving mede vormgeven. Samen verkennen, afwegen en duidelijke keuzes maken, kenmerken hem, waarbij hij makkelijk en prettig verbindt met anderen. Zijn passie is om mensen in kwetsbare posities te steunen en te versterken.

Nellie is getrouwd en moeder van 3 volwassen zoons waarvan de oudste meervoudig beperkt is. Nellie heeft na haar opleiding tot verpleegkundige ervaring opgedaan in het ziekenhuis én gehandicaptenzorg. Sinds 2002 is zij werkzaam als docent Verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hier houdt ze zich onder meer bezig met aandachtsgebied zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en maakt ze zich sterk voor bezinning en activiteiten op het gebied van participatie en inclusie. Gelijkwaardigheid ten aanzien van mensen met een beperking én ‘dat het normaal is dat ze er zijn’ zijn speerpunten in haar benadering en visie op de samenleving.

Wim is getrouwd met Joke, vader van 7 kinderen waarvan de jongste twee een verstandelijke handicap hebben. Na 40 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs, is hij nu met pensioen. Al meer dan 40 jaar lang maakt Wim zich, samen met zijn vrouw, sterk voor de medemens met een beperking. Dit doet hij als bestuurslid van ouderverenigingen en door zich in te zetten voor belangenbehartiging. De missie van Wim is mensen met een beperking vertellen over Jezus, ouders en naasten van kinderen met een beperking versterken in samenwerking met elkaar én het uitvoering vragen van het VN verdrag voor rechten van mensen met een handicap.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het vergroten van kansen van kinderen met een handicap in

  1. Oekraïne
  2. en in landen die het VN-mensenrechtenverdrag voor mensen met (functie)beperkingen zoals aangenomen op 13 december 2006, niet hebben onderschreven danwel hebben onderschreven maar niet in lijn daarmee handelen en/of,
  3. landen die de ‘Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten’, zoals vastgesteld in de Verenigde Naties resolutie 48/96, 4 maart 1994, niet als richtinggevend zien of wel als richtinggevend zien maar niet in lijn daarmee handelen,

door het bieden van ondersteuning aan hun ouders en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

 

De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

 

Beloningsbeleid

Bestuurders hebben geen recht op een beloning. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. De stichting heeft geen personeel in dienst. Vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting kunnen recht hebben op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun vrijwilligerswerk gemaakte kosten.

 

Beleidsplan

Download ons beleidsplan

Parents2 steunt Oekraïense ouders van gehandicapte kinderen.

Postadres:
Dr. Kuyperlaan 4
3445 CL Woerden

E-mail: info@parentsxparents.com
RSIN/fiscaal nummer: 858081581
KvK: 69960038
Bank: NL36 RABO 0327 7201 15