Oudergroep Rivne

De ouderassociatie is in 2002 opgericht door een actieve groep van ouders van kinderen met verschillende beperkingen, zoals het syndroom van Down, autisme of hersenletsel.

 

 

De missie van de ouderassociatie is het creëren van een positieve houding van de samenleving naar kinderen met speciale behoeften. De ouders willen dat onder meer bereiken door te laten zien dat hun kinderen mogelijkheden hebben. Daarom stellen ze zich ten doel activiteiten te ontwikkelen in het kader van revalidatie en het aanleren van sociale en cognitieve vaardigheden. Ook informeren zij andere ouders over de rechten en de kansen van hun kinderen met een beperking.

 

De ouderorganisatie verenigt ongeveer honderd families die een kind met een handicap hebben. Zij bieden aan deze kinderen, die qua leeftijd variëren van 2 maanden tot 14 jaar, allerlei educatieve activiteiten en therapieën aan. Zoals: revalidatie, logopedie, psychologische hulp, taalles en sociale vorming. De activiteiten worden van maandag t/m zaterdag aangeboden.

 

Medewerkers en vrijwilligers van de ouderorganisatie zijn ook actief in de lokale samenleving. Zij geven in ziekenhuizen praktische en actuele informatie aan ouders van pasgeboren gehandicapte baby’s, zij helpen mee aan acties om in de stad positieve aandacht te vragen voor gehandicapte kinderen en ze organiseren vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en ouders zoals zomerkampen, vieringen en excursies.

 

 

Schoolproject ‘Babysun’

Vitaly Korsunsky is een van de actieve ouders van de ouderorganisatie in Rivne. Hij vertelt over het schoolproject ‘Babysun’ dat ze als ouderorganisatie hebben opgezet. Ze willen deze school stichten in dezelfde ruimte als waar nu al activiteiten worden aangeboden. Deze ruimte hebben zij van de plaatselijke overheid in gebruik gekregen en volledig met eigen middelen en in eigen tijd opgeknapt en ingericht.

 

‘Helaas heeft ons land voor onze kinderen met een beperking gebrek aan kwalitatief goed onderwijs, goede sociale vorming, goede voorbereiding op een baan en op zelfstandig wonen. Er zijn scholen voor speciaal onderwijs maar de methodes die daar gebruikt worden dateren nog uit de Sovjet periode. Het ministerie van onderwijs doet er niet veel aan om de huidige situatie te verbeteren. De overheid beroept zich op beperkte financiële middelen, scholen voor speciaal onderwijs komen daardoor geld tekort. Daardoor is het voor leraren ook niet interessant om zich te verdiepen in vernieuwing van het onderwijs. Over het algemeen zijn ze zelfs niet bereid om ook maar iets te doen aan verbetering of verandering van de bestande situatie.

 

Maar het grootste probleem is dat beleidsmakers en onderwijsmensen niet geloven in de mogelijkheden van onze kinderen. Ze zijn er van overtuigd dat zij niet leerbaar zijn en niet in staat zijn om beter onderwijs te ontvangen. De meeste van onze kinderen met beperkingen die naar een staatsschoolgaan, zitten hun tijd daar simpelweg uit zonder dat hun kennis of vaardigheden worden bijgebracht. Wees daarom niet verbaasd over het trieste lot dat onze kinderen wacht aan het eind van hun schoolperiode. Zij komen van school zonder kennis, zonder praktische en sociale vaardigheden en vinden vervolgens geen baan.

 

Daarom probeert onze ouderorganisatie deze situatie te veranderen. We willen alles doen wat mogelijk is om echte kansen voor onze kinderen te creëren. Daarom zetten we ons in een school te realiseren waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven met als doel onze kinderen de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om in de toekomst zelfstandig te kunnen leven, te kunnen integreren in de samenleving en te kunnen werken. In deze school willen we effectieve en succesvolle methodes en programma’s gebruiken die elders in de wereld beschikbaar zijn en gebruikt worden. Daarbij maken we graag gebruik van de ervaringen van school ‘Radist’ in Kiev en van Nederlandse experts’.

 

Roadmap

De ouders hebben hun plannen voor de ontwikkeling van de school samengevat in een ‘roadmap’:

 

2018-2019

 • Voorbereidende cursussen voor professionals, o.a. te verzorgen door de landelijke Down Syndroom organisatie en door personeel van school ‘Radist’ uit Kiev.
 • Opening van twee schoolklassen:
  • 1e klas voor kinderen van 6 – 8 jaar
  • 2e klas voor kinderen van 9 – 11 jaar
 • Implementatie van nieuwe onderwijsmethoden als ‘Numikon’ (rekenenmethode), ‘blokken van Zaitcev’ (leesmethode)
 • Werken met ‘sociale pedagogen’: aanleren van praktische dagelijkse vaardigheden en zelfverzorging

 

2019-2020

 • Bezinning op gedifferentieerde toekomstige professionele werkzaamheden voor de kinderen (zoals licht kantoorwerk, koken, schoonmaken, agrarisch en hovenierswerk, café of hotelwerk)
 • Organiseren van ‘special-interest’ groepen voor kinderen, als: drama, dans, tekenen, handvaardigheid en sport)
 • Publieksacties in de stad: presenteren van resultaten en vaardigheden van de kinderen aan de plaatselijke samenleving, instellingen en bedrijven met als doel de weg voor hen te banen als mogelijke werknemers
 • Aan de kinderen leren om zelfstandig de weg te inden in de stad, gebruik te maken van openbaar vervoer en zelf boodschappen te doen.

 

2020-2021

 • Start van samenwerking met plaatselijke bedrijven om kinderen werkervaringsplaatsen te bieden.
 • Organiseren van een speciale training gericht op zelfverzorging en persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld over het aangaan van relaties en het communiceren met ‘gewone’ mensen.
 • Officiële erkenning van school Babysun door de lokale autoriteiten en door het ministerie van onderwijs met als doel structurele financiering te ontvangen, continuïteit te kunnen waarborgen en een nieuwe klas te kunnen open voor jongere kinderen.

 

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren aan ons werk? We komen graag met u in contact

Parents2 steunt Oekraïense ouders van gehandicapte kinderen.

Postadres:
Dr. Kuyperlaan 4
3445 CL Woerden

E-mail: info@parentsxparents.com
RSIN/fiscaal nummer: 858081581
KvK: 69960038
Bank: NL36 RABO 0327 7201 15